Konferanse

Uansett om du arrangerer konferanse, salsmøte, seminar eller eit anna bedriftsarrangement, kan Hotel Mundal hjelpe deg med å effektivisere planprosessen og nå dine forretningsmål.

 

For å oppnå suksess er ein ofte avhengig av dei små detaljane. Utsøkte måltid og ei vennleg atmosfære er viktige faktorar for gode og fruktbare møte.

 

Vi har eit lite møterom på hotellet. Hjå Norsk Bremuseum ligg det eit større møterom, med kapasitet for opp til 50 personar.

 

Måltid undervegs blir enten servert på museet eller på hotellet. Middagen blir alltid servert i vår historiske hotellrestaurant.

 

Våre dyktige medarbeidarar kan hjelpe til med design, førebuing og gjennomføring av dei tekniske aspekta før og under sjølve arrangementet.

 

Kontakt oss for å bestille ein konferanse eller eit møte på           tlf. +47 960 14 980 eller post@hotelmundal.no